Dôležité oznamy

Vyhodnotenie prieskumu "KARTIČKOVÝ SYSTÉM"

9.1.2017 boli rodičom žiakov navštevujúcim ŠKD rozdané prieskumové dotazníky zamerané na zistenie spokojnosti s kartičkovým systémom vyberania detí z ŠKD v čase od 16:00h do 17:00h. Bolo rozdaných 212 dotazníkov do 8. oddelení ŠKD. Vrátilo sa 171 dotazníkov, čo činí 81% návratnosť z celkového počtu rozdaných dotazníkov.

Na základe vysokej návratnosti prieskumových dotazníkov sme vykonali vyhodnotenie spokojnosti.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že kartičkový systém vyberania dieťaťa z ŠKD sa aj naďalej bude využívať v čase od 16:00h do 17:00h.

________________________________________________________________________________

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám ponúknuť z dôvodu väčšej bezpečnosti Vašich detí, bezpečnejší spôsob vyzdvihovania Vašich detí z ŠKD. Každá rodina dostane kartičky v počte 3 ks s menom dieťaťa. Kartičku pri vstupe do školy odovzdáte službe, ktorá následne Vaše dieťa pošle z herne ŠKD.

Školský klub detí je k dispozícii v ranných hodinách v čase od 6:30 hod do 7:40 hod

a poobede od 11:30 hod do 17:00 hod. Miesto, kde sa Vaše dieťa nachádza, zistíte pri vchode na informačnej tabuli. Delenie žiakov do oddelení je vyvesené na vchodových dverách.

________________________________________________________________________________

Rýchly kontakt

      galandovaolga@gmail.com

               02/ 6428 2404